Căutând informații despre actele și cererile necesare pentru starea civilă, am dat peste un termen nou (cel puțin nou pentru mine) în legislație, și anume „regimul matrimonial”. Ce înseamnă acest lucru pentru tine și partenerul tău? Citește articolul mai departe și vei afla.

Actele necesare pentru starea civilă

Site-ul Primăriei din Baia Mare afisează următoarele acte ca fiind necesare:

  • actul de identitate (buletinul) în original şi copie al ambilor parteneri;
  • certificatul de naştere în original şi copie al ambilor parteneri;
  • certificatul medical prenupţial care să cuprindă în mod expres menţiunea “SE POATE CĂSĂTORI” (se obţine de la Centrul de Planificare Familială sau medicul de familie cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei)
  • declaraţie căsătorie (se poate descărca de AICI)
  • documente, în original şi în copii, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (certificat de divorț), dacă este cazul.

Actele se depun cu minim 10, maxim 14 zile (deci între 10 si 14 zile) înainte de data dorită pentru ceremonia de căsătorie.

Demn de reținut este că în registru se va semna cu semnătura nouă fiecare dintre cei doi care își schimbă numele. Adică, dacă tu ca mireasă treci pe numele soțului, vei semna cu noul nume! Nu uita acest lucru și repetă de câteva ori înainte de ziua în care va avea loc ceremonia!

Regimul matrimonial – ce opțiuni ai

Dacă te uiți peste cerere, vei observa la punctul 3 fraza „Am ales regimul matrimonial _______________________”. Iată ce înseamnă asta și care îți sunt opțiunile:

În Noul Cod Civil, articolele 339-359 se stipulează alternative la regimul matrimonial existent în trecut. Mai pe întelesul nostru, înainte toate bunurile erau ale ambilor soți, urmând ca la un eventual divorț acestea să fie împărțite în mod egal între aceștia. Aceasta poartă acum denumirea de regimul comunității legale. Însă au fost aduse unele schimbări și acestui regim și au fost introduse și altele.

Regimul comunității legale

Conform mai multor articole, acesta este cel mai întâlnit regim din România. Bunurile sunt a ambilor soți fără a se stabili exact procentul ce revine fiecăruia.

În cadrul acestui regim există 3 patrimonii (sau categorii de bunuri):

  • Patrimoniul comun – format din drepturile, bunurile dobândite de soți în timpul căsătoriei si datoriile comune, multe dintre ele fiind stabilite de lege ca fiind comune;
  • Patrimoniul propriu al soțului – format din drepturi, bunuri și datoriile soțului;
  • Patrimoniul propriu al soției – format din drepturi, bunuri și datorii ale soțului.

Aceste patrimonii sunt stabilite prin lege. Pentru mai multe detalii legate de acestea, citește articolul ACESTA.

Regimul separatiei de bunuri

Aceasta presupune că soții au drepturi depline asupra bunurilor dobândite înainte de căsătorie și cele dobândite individual după căsătorie.

Regimul comunității convenționale

Aceasta se aplică doar în cazuri excepționale și doar între anumite condiți impuse de lege. Acest regim este de fapt o completare la regimul comunității legale.

 

Pe scurt, cam acestea sunt opțiunile voastre. Pentru mai multe detalii vizitează și paginile din bibliografie:

Bibliografie